Bc. Anna Trojanová

Bakalářská práce

Postoj pomáhajících pracovníků k religiozitě při práci s lidmi závislými na pervitinu

Attitude of helping workers to religiosity in work with people addicted to methamphetamine
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu postoje pomáhajících pracovníků k religiozitě při práci s lidmi závislými na pervitinu. Práce se zaměřuje na způsob, jakým pomáhající pracovníci vnímají a prožívají religiozitu, a jak na ni v praxi reagují. V teoretické části jsou vymezeny pojmy související s hlavní výzkumnou otázkou – drogová závislost, pomáhající profese, religiozita a její propojení s uživateli …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the topic attitudes of helping workers of religiosity in working with people addicted to methamphetamine. The work focuses on the way helping workers perceive and experience religiosity, and how they reacts in practice. The theoretical part defines terms related to the main research question - drug addiction, helping professions, religiosity and its links with drug users …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce