Bc. Jana Kršková

Bachelor's thesis

Porovnání turistických webových portálů 2 památek UNESCO – Novgorodu a Kutné Hory

Comparison of tourist web portals of 2 UNESCO sites - Novgorod and Kutna Hora
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním turistických webových portálů dvou památek UNESCO – Kutné Hory a Novgorodu. Teoretická část má tři kapitoly – cestovní ruch, UNESCO a cestovní ruch a internet. Praktická část je samotné porovnání portálů z hlediska využití internetového marketingu, obsahu úvodních stránek, funkčnosti a propagace zapsání do Seznamu světového dědictví UNESCO.
Abstract:
Bachelor thesis deals with comparation of tourism websites of two UNESCO World Heritage Sites – Kutná Hora and Novgorod. Theoretical part is divided into three chapters – tourism, UNESCO and the Internet. The practical part is comparation of portals in terms of the use of Internet marketing, the content of home pages, functionality and promotion of inscription on the UNESCO World Heritage List.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2020
  • Supervisor: Mgr. Olga Berger, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Bumbálková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta