Radek RAŠKA

Bakalářská práce

E-learningový kurz MS Word 2013 v LMS Moodle

E-learning course MS Word 2013 LMS Moodle
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou e-learningového kurzu v prostředí LMS Moodle. Tento kurz je zaměřen na tvorbu a stylizaci dokumentů pomocí textového editoru MS Word 2013. Kurz bude vytvořen pro podporu výuky informačních a komunikačních technologií na Střední zdravotnické škole v Hranicích a bude určen pro žáky prvního ročníku. Výuka kurzu bude probíhat formou Blended learningu. V teoretické …více
Abstract:
This thesis describes the process of creating an e - learning course in the LMS environment. It focuses on the design and styling of documents using MS Word 2013. The course will be designed to support the tutorial of information and communication technologies at School of Nursing in Hranice and it will be used by first-year students. The course tutorial will take the form of Blended Learning. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015
Zveřejnit od: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Aleš Oujezdský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAŠKA, Radek. E-learningový kurz MS Word 2013 v LMS Moodle. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta