Ing. Klára Vyčítalová

Diplomová práce

Modelování vybraných objektů Univerzity Pardubice pomocí Google SketchUp

Modeling of selected objects of the University of Pardubice using Google SketchUp
Anotace:
Práce se zabývá teoretickými principy problematiky 3D modelování a vizualizace objektů. Na jejich základě jsou popsány možnosti geografických informačních nástrojů Google Earth a ArcGIS a modelovacího nástroje Google SketchUp. Pomocí těchto nástrojů jsou vytvořeny 3D modely vybraných budov Univerzity Pardubice. Mimo to práce dále rozebírá možnosti propojení těchto nástrojů a vzájemné výměny dat.
Abstract:
The work deals with the theoretical principles of problem modeling and visualization of 3D objects. On this basis, are described the possibilities of geographic information tools, Google Earth and ArcGIS and Google SketchUp modeling tools. Using of these instruments were created 3D models of selected buildings of the University of Pardubice. In addition, the work also discusses the connection of these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vyčítalová, Klára. Modelování vybraných objektů Univerzity Pardubice pomocí Google SketchUp. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě