Theses 

Konkurenceschopnost a výkonnost podniku – Aneta Kalašová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Aneta Kalašová

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost a výkonnost podniku

Competitiveness and efficiency of a company

Anotace: Tato bakalářská práce obsahuje analýzu vybraného podnikání fyzické osoby, zabývající se revizemi hasicích přístrojů a hydrantů, v období mezi lety 2007 až 2014. Cílem práce je posoudit aktuální stav podnikatelského subjektu a navrhnout mu kroky vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti a zvýšení výkonnosti. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část, kdy teoretická část definuje pojmy týkající se podnikání a informuje o druzích podnikání, finančních výkazech, SWOT analýze, modelu pěti konkurenčních sil a konkurenceschopnosti. Praktická část zpracovává vývoj legislativy, velmi úzce spojené s předmětem podnikání. Dále jsou v druhé části provedeny marketingové metody situačních analýz a analýzy získaných dat. Z provedených analýz jsou na závěr odvozena doporučení do budoucna.

Abstract: This bachelor thesis brings analysis of a selected business of a natural person dealing with the inspection of fire extinguishers and hydrants in the period between 2007 and 2014. The aim is to assess the current state of enterprise and suggest steps to improve competitiveness and enhance performance. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part defines terms related to entrepreneurship and informs about types of business, financial statements, SWOT analysis, five forces model and competitiveness. The practical part elaborates development of legislation which is very closely associated with the business. Then marketing methods of situational analyses and analysis of gained data are run. In conclusion, recommendations for the future are derived from the conducted analyses.

Klíčová slova: konkurenceschopnost, výkonnost, fyzická osoba, podnikatel

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Hedvičáková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivan Soukal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
SWOT_analyza.jpg SWOT_analyza.jpg
hasici_pristroj.jpg hasici_pristroj.jpg
porteruv_model.jpg porteruv_model.jpg
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz