Mgr. Jana Kolmačková

Bakalářská práce

Druhá světová válka v životě a díle Knuta Hamsuna a Pära Lagerkvista

The World War II. in the Life and Work of Knut Hamsun and Pär Lagerkvist
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o životě a díle dvou skandinávských literárních velikánů, Knuta Hamsuna a Pära Lagerkvista, za druhé světové války. Práce analyzuje, z jakého důvodu se norský spisovatel Hamsun přiklonil na stranu nacistického Německa a proč švédský literát Lagerkvist zaujal postoj bojovného humanisty. Cílem je zmapovat jejich stanoviska, která je v názorech na život, literaturu i politiku …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with life and work of two of Scandinavian literary giants, Knut Hamsun and Pär Lagerkvist, during the World War II. This thesis analyzes the reasons why the Norwegian writer Hamsun adhered to the Nazi Germany and why the Swedish author Lagerkvist was so militantly humanistic. The target of this bachelor thesis is to examine their attitudes that influenced them in their opinions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta