Bc. Johana Pellarová

Bakalářská práce

Pojetí postavy Marie z Magdaly v Kazantzakisově románu Poslední pokušení

The Rendering of the Character of Mary Magdalene in the Novel The Last Temptation of Nikos Kazantzakis
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá postavou Marie Magdaleny v románu Poslední pokušení od Nikose Kazantzakise. Práce se zaměřuje na inspirační zdroje z křesťanské literatury, které autor využil pří vytváření postavy Marie Magdaleny.
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on character of Mary Magdalene in the novel Last Temptation of Nikos Kazantzakis. It concentrates on sources of inspiration from Christian literature which author used for the creation of the character of Mary Magdalene.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Markéta Macura

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta