Bc. Michaela Dvořáková

Diplomová práce

Potenciál obcí Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství - ekonomické aspekty

Potential of circular economy of South Moravian Region municipalities - economical aspects
Anotace:
Diplomová práce „Potenciál obcí Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství – ekonomické aspekty“ se věnuje problematice cirkulární ekonomiky a cílům Evropské unie pro přechod na cirkulární ekonomiku. Nejprve se práce zabývá teoretickým ukotvením cirkulární ekonomiky, dobrými praxemi strategií cirkulární ekonomiky a odpadovým hospodářstvím v ČR. Následuje případová studie vybraných obcí …více
Abstract:
The diploma thesis "Potential of circular economy of South Moravian Region municipalities - economical aspects" deals with the issue of circular economy and the objectives of the European Union for the transition to a circular economy. First, the work deals with the theoretical background of circular economy, good practices of circular economy strategies and waste management in the Czech Republic. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta