Bc. David Passler

Diplomová práce

Rozbor image vybrané firmy/značky

The Company Image Analysis/The Brand Image Analysis
Anotace:
Abstrakt Hlavním cílem je rozbor image vybrané značky/firmy, která se zabývá výrobou komponent pro benzínové a čerpací stanice a návrh doporučení pro další vývoj image vybrané značky/firmy. Pro úspěšné naplnění předem definovaného cíle v rámci tohoto zpracování jsou stanoveny dílčí cíle, tedy postupné kroky vedoucí k jeho naplnění Image, firemní image, image produktu/značky, monopol, reputace, firemní …více
Abstract:
Abstract The main aim is to analyze chosen image of brand/company, which is producing components for petrol stations and proposal of recommended future development for chosen image of trademark/ company. For successful fulfillment previously defined aims in these analyses are established main aims, therefore step by step heading to the successful fulfillment. Image, firemní image, image produktu/značky …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace