Theses 

Rozbor image vybrané firmy/značky – Bc. David Passler

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. David Passler

Diplomová práce

Rozbor image vybrané firmy/značky

The Company Image Analysis/The Brand Image Analysis

Anotace: Abstrakt Hlavním cílem je rozbor image vybrané značky/firmy, která se zabývá výrobou komponent pro benzínové a čerpací stanice a návrh doporučení pro další vývoj image vybrané značky/firmy. Pro úspěšné naplnění předem definovaného cíle v rámci tohoto zpracování jsou stanoveny dílčí cíle, tedy postupné kroky vedoucí k jeho naplnění Image, firemní image, image produktu/značky, monopol, reputace, firemní identita, firemní kultura, firemní komunikace, produkt, propagace, distribuce, cena

Abstract: Abstract The main aim is to analyze chosen image of brand/company, which is producing components for petrol stations and proposal of recommended future development for chosen image of trademark/ company. For successful fulfillment previously defined aims in these analyses are established main aims, therefore step by step heading to the successful fulfillment. Image, firemní image, image produktu/značky, monopol, reputace, firemní identita, firemní kultura, firemní komunikace, produkt, propagace, distribuce, cena

Klíčová slova: Image, firemní image, image produktu/značky, monopol, reputace, firemní identita, firemní kultura, firemní komunikace, produkt, propagace, distribuce, cena Image, corporate image, product/brand image, reputation, corporate identity, corporate culture, corporate communication, product, promotion, distribution, price

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz