Bc. Monika Murgová

Bakalářská práce

The role of the community in the language revitalization of Wymysorys and Inari Sámi – a comparison

The role of the community in the language revitalization of Wymysorys and Inari Sámi – a comparison
Anotace:
Cieľom tejto práce je porovnať proces jazykovej revitalizácie a vplyv, ktorý ma komunita na tento proces. V teoretickej časti sú definované a popísané termíny jazyková smrť, jazyková revitalizácia, jazyková vitalita či kultúrna asimilácia. Subjektom porovnania sú dve jazykové komunity: Komunity hovoriacich jazyka Wymysorys, ktorým sa hovorí v meste Wilamowice (Poľsko) a komunita hovoriacich Inarskej …více
Abstract:
This thesis aims to compare the process of language revitalization and the influence of the community on this process. In the theoretical part, terms such as language death, language revitalization, language vitality, or cultural assimilation are defined and described. The subjects of the comparison are two speech communities: the Wymysorys speech community in Wilamowice (Poland) and the Inari Sámi …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Tomasz Wicherkiewicz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Baltistika

Práce na příbuzné téma