Bc. et Bc. Denisa Adamíková

Master's thesis

Reedukace dysortografie s využitím vizuálně-motorických pomůcek

Reeducation of dysortographia with using visual-motor aids
Abstract:
Tématem diplomové práce je reedukace dysortografie s využitím vizuálně-motorických pomůcek, cílem bylo tyto pomůcky vyrobit a následně je užít při reedukaci dysortografie žáků 3. a 4. ročníku základní školy. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly, první tři kapitoly jsou teoretické, čtvrtá je praktická. První kapitola se zabývá specifickými poruchami učení, druhá kapitola se zaměřuje na dysortografii …more
Abstract:
The topic of this Master´s Degree Thesis is reeducation of dysortographia with using visual-motor aids, the aim was to produce this aids and subsequently use them for reeducation of dysortographia elementary school pupils (3rd and 4th grade). The thesis is divided into four chapters, the first three are theoretical, fourth is practical. The first chapter deals with specific learning difficulties, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta