Bc. Eva Jílková

Master's thesis

Americká zahraniční politika administrativy George W. Bushe a koncept spravedlivé války

U.S. Foreign Policy under George W. Bush Administration and Just War Theory
Abstract:
Koncept spravedlivé války představuje důležité vodítko pro morální hodnocení zahraničně-politického jednání států. Předložením normativních kritérií pro vstup do války, její vedení a ukončení se snaží omezit výskyt válek a limitovat jejich destruktivnost. V minulých desetiletích dochází v teorii spravedlivé války k revizi jejích základních principů, které se ve své tradiční interpretaci, vycházející …more
Abstract:
The just war theory represents an important guidance for moral appraisal of foreign policies of states. It offers a set of normative criteria for state’s resort to war, its waging and termination. In this way the theory seeks to limit the occurrence of war and its destructiveness. In the last decades there appears to be a pressure for revision of some of the fundamental criteria of just war, because …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií