Iveta Trepešová

Diplomová práce

teorie oceňování nemovitostí, porovnání tržního a administrativního ocenění u konkrétní nemovitosti

The theory of estate valuation, the comparison of market and administrative approach to real estate valuation.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vypracování posudku k rodinnému domu, stavbám a pozemkům k němu se vztahujícím. V teoreticko-metodologické části jsou definovány základní pojmy a výchozí názvosloví, využívané v teorii oceňování nemovitostí, pojmy hodnota a cena nemovitosti, formy vlastnického práva, hlavní podklady k oceňování nemovitostí, katastr nemovitostí, funkce znalců a odhadců a profesní a mezinárodní …více
Abstract:
The aim of this thesis is to make a report of the family house, buildings and buildings sites to referring to it. The theoretical-methodological chapter defines the basic terms and the main terminology used in the theory of real estate valuation, terms for price and value of the real estate, forms of ownership, main documents for real estate valuation, land register, features experts and valuer and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: Jan Heřman
  • Oponent: Karel Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34513