Bc. Eva Kamenčáková

Bakalářská práce

Role prostředí v románu Pýcha a předsudek

The Role of Settings in Pride and Prejudice
Anotace:
Román Pýcha a předsudek od Jane Austenové patří k neslavnějším dílům v historii literatury. Jeho hlavní téma, jež je stejné pro všechny romány Austenové, se týká společenských a kulturních machinací mezi třídami venkovské Regentské Anglie. Každá z těchto tříd je reprezentována typickým prostředím, většinou vesnickým sídlem. Tato bakalářská práce analyzuje roli prostředí v příběhu z hlediska symbolického …více
Abstract:
The novel Pride and Prejudice by Jane Austen belongs among the most famous works in history of literature. Its main topic, which is same for all Austen’s novels, concerns societal and cultural machinations between classes of rural Regency England. Each of these classes is represented by a typical setting - usually a countryseat. This bachelor thesis analyses roles of these settings in the story from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Kršková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy

Práce na příbuzné téma