Bc. Lukáš Peřinka

Diplomová práce

Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie

The Role and Importance of Professional Associations for the Development of the Hotel Industry and Gastronomy
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá úlohou a významem profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie, mírou jejich vlivu na kvalitu, organizaci a počet subjektů ve zmiňovaných oborech. Nabízí pohled na organizaci cestovního ruchu v České republice v návaznosti na zapojení profesních sdružení do řízení tohoto odvětví. Popisuje úlohu nejvýznamnějšího profesního sdružení v oboru hotelnictví …více
Abstract:
The focus of this dissertation is the role and the importance of professional associations for the development of the hotel and gastronomy industry, their influence on quality, organization and the number of entities in the respective fields. It offers an insight into the organization of the travel industry in the Czech Republic as a follow-up to the involvement of professional associations in management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze