Petra Svobodová

Diplomová práce

Zdroje financování a analýza hospodaření vybrané příspěvkové organizace

Sources of Funding and Economy Analysis of the Selected State-funded Institution
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na hospodaření a financování Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, zřizovaného Krajem Vysočina. Hlavním cílem diplomové práce byla analýza hospodaření příspěvkové organizace v letech 2012, 2013, 2014. Dalšími cíli byla charakteristika neziskového sektoru a neziskových organizací se zaměřením na příspěvkové organizace, charakteristika vybrané příspěvkové organizace …více
Abstract:
The thesis focuses on the management and financing of Muzeum Vysočiny Třebíč, contributory organization, formed by the region Vysočina. The main aim of the thesis was to analyze the management of contributory organization within the years 2012, 2013, 2014. Other goals were characteristic of the non-profit sector and non-profit organizations concentrating on contributory organizations characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: Šárka Kryšková
  • Oponent: Lenka Strachotová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a daně