Daniel KENDÍK

Bakalářská práce

Příčiny poruchovosti výrobní linky ve firmě CzechPak Manufacturing, s. r. o.

The causes of failure of the production line in the company CzechPak Manufacturing, s. r. o.
Anotace:
Bakalářská práce pro americkou společnost CzechPak Manufacturing, s. r. o., řeší příčiny poruchovosti vybrané linky s názvem Pebble line, která plní dispensory různými recepturami tablet. Výstupem bude přehled příčin a navržená opatření ke snížení počtu poruch na výrobní lince, což povede ke zvýšení kvality finálních výrobků a následně k nižšímu počtu reklamací a nižšímu odpadu z linky. Výsledky budou …více
Abstract:
Bachelor thesis for an American company CzechPak Manufacturing, s. r. o., solves the causes of failure of a selected line called Pebble, which supplies dispensers with different tablet recipes. The output will be an overview of the causes and proposed measures to reduce the number of failures on the production line, which will lead to an increase in the quality of the final products and consequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alena Zábranská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KENDÍK, Daniel. Příčiny poruchovosti výrobní linky ve firmě CzechPak Manufacturing, s. r. o.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická