Bc. Martin Gahura

Bakalářská práce

Komparační studie lebky primátů a člověka pomocí geometrické morfometrie 2D, metody analýzy význačných bodů

Comparative Study of Cranial Morphology in Humans and Primates by using Geometric Morphometrics, 2D landmark-based methods
Anotace:
Tato práce se zabývá, jak už značně vystihuje její název,rozdíly ve tvaru lebek výšších primátů. Tyto rozdíly jsou analyzovány pomocí geometrické morfometie, 2D metod význačných bodů. Cílem je zjistit jaký vliv má agonostické intrasexuální kompetiční chování vliv na tvar lebky vyšších primátů.
Abstract:
This thesis deals with, as its title shows, differences in cranial shape within the frame of suborder Anthropoidea.These differences are examined by the help of metods Geometric Morphometrics, 2D landmark-based methods. The aim is to analyse influence of sexual agonistic behaviour on cranial shape of Anthropoidae.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie