Vít Slováček

Diplomová práce

Měření a simulace vlivu vícefázového proudění na optický svazek v omezeném prostoru

Measurement and Simulation of Influence of Multi-phase Flow on the Optical Beam in the Limited Space
Anotace:
V diplomové práci bude využita teorie pro popis šíření optického svazku atmosférou, vlivů atmosféry na optický bezvláknový spoj, teorii měření počtu částic v prostoru, popis turbulentních modelů a definici měřených částic pro numerický model. Druhá část práce vychází z teoretické části, kdy pomocí měření počtu aerosolů s přístroji SMPS a OPS zjišťujeme četnost měřených aerosolů. Vliv měřených aerosolů …více
Abstract:
This diploma thesis deals with theory of optical beam in atmosphere, atmosphere effects on the FSO, theory of aerosol measuring in space, description of turbulent models and definition of aerosol measured for numerical model. The second part results from theoretical part when we find out the frequency of measured aerosols measuring particles by SMPS and OPS devices. We determine the influence of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Jan Látal
  • Oponent: Lukáš Hájek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma