Lukáš Nikodym

Bachelor's thesis

Je Evropský měnový systém příčinou zadlužování?

Is European monetary system cause of indebtedness?
Abstract:
Cílem práce je ověření Hülsmannovy teze a poukázat tak na Evropský měnový systém jako na možnou příčinu zadlužování. Hülsmann tvrdí, že účast Německa v režimu fixních kurzů znemožnila provádět dalším zemím inflaci, proto docházelo k nárůstu zadlužování. Pro testování jeho teze je použita analýza kointegrace v časových řadách. Hülsmannovo tvrzení je v práci potvrzeno a dále rozšířeno o vliv fiskální …more
Abstract:
The aim of this essay is to verify Hülsmann's thesis and to show that European monetary system is a possible cause of indebtedness. Hülsmann says that German membership in regime of fixed exchange rates has disabled the possibility of inflation in other member countries, so the debt started to grow. Cointegration analysis in time-series is used for testing his thesis. Hülsmann's thesis is verified …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 2. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 2. 2012
  • Supervisor: Marek Hudík
  • Reader: Pavel Potužák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30149