Theses 

Průběh poskytování úvěrů fyzickým osobám – Bc. Soňa Salátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Soňa Salátová

Diplomová práce

Průběh poskytování úvěrů fyzickým osobám

Process of granting credits for natural persons

Anotace: Diplomová práce pojednává o jednotlivých úvěrových produktech pro fyzické osoby. Je zaměřena na průběh poskytování základních bankovních úvěrových produktů, kterými jsou především kontokorent, kreditní karta, spotřebitelský úvěr a hypoteční úvěr. Tato práce je založena na porovnání a analýze výše uvedených bankovních produktů a stanovení výhod a nevýhod, které jsou s jejich poskytováním spojeny. Dále práce pojednává o rizicích, která jsou nedílnou součástí všech úvěrových produktů. Tato rizika nesou banky i dlužníci, a je nutné je minimalizovat.

Abstract: The graduation thesis deals about separated credit products for natural persons. The thesis is focused on the process of granting primary credits as are current accounts, credit cards, consumer lendings and mortgage credits. This thesis is founded on confrontation and analyses of credits as mentioned above and determinations of benefits and disadvantages that are linked with credits. The thesis next deals about risks, as are integral part of all credit products. These risks are borne by banks and also debtors, and is necessarily minimalize these risks.

Klíčová slova: Banka, úvěrový produkt, kontokorent, kreditní karta, spotřebitelský úvěr, hypoteční úvěr, schvalovací proces, riziko, úvěrová smlouva, zajištění úvěru, zástavní právo, žadatel, spolužadatel, ručitel, bank, credit, current account, credit card, consumer lending, mortgage credit, process of approval, credit risk, credit contract, bonded debt, lien, applicant, joint debtor, guarantee.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 16:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz