Aneta NEZGODOVÁ

Bachelor's thesis

Vztahy emoční inteligence k jiným typům inteligence

Relations of emotional intelligence to other types of inteligence
Anotácia:
Celá práce se zabývá inteligencí obecnou, inteligencí sociální a inteligencí emoční. U každé inteligence je napsaná definice, vývoj a hlavní představitelé. Výzkum je zaměřen na vztahy mezi inteligencí obecnou, inteligencí sociální a inteligencí emoční. Jsou zde zveřejněny vztahy k těmto inteligencím dle pohlaví a věku. Ve výzkumu jsou použity testy TIP, TSIS a SEIS.
Abstract:
This dissertation thesis deals with general, social and emotional intelligence. It contains a definition, development and main representatives for each type of intelligence. The research focuses on the relationships between general, social and emotional intelligence.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zverejniť od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEZGODOVÁ, Aneta. Vztahy emoční inteligence k jiným typům inteligence. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta