Theses 

Trofická nika a lovecká úspěšnost araneofágního druhu pavouka rodu Lampona – Bc. Ondřej Michálek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Zoologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Ondřej Michálek

Diplomová práce

Trofická nika a lovecká úspěšnost araneofágního druhu pavouka rodu Lampona

Trophic niche and capture efficiency of an araneophagous spider of the genus Lampona

Anotace: Trofická specializace může být hnací silou k evoluci specifických adaptací u predátorů, obzvláště loví-li nebezpečnou kořist. U araneofágních pavouků, tj. pavouků lovících jiné pavouky, je kořist nebezpečná, jelikož disponuje účinnými zbraněmi, jako jsou jed a hedvábné vlákno. Z toho důvodu se u araneofágních specialistů vyvinula řada přizpůsobení, která jim lov této kořisti umožňují. Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat trofickou niku a vybrané aspekty predačního chování u araneofágmího specialisty Lampona murina ve srovnání s fylogeneticky příbuzným generalistou Drassodes lapidosus. U L. murina se prokázala užší potravní nika s dominancí pavoučí kořisti, zatímco u D. lapidosus byla nika široká. L. murina měla také vyšší úspěšnost v lovu pavouků větších než predátor. Porovnání efektivnosti paralýzy dvou typů kořisti (pavouk a cvrček) ukázalo, že jed L. murina byl účinnější pro oba typy kořistí oproti jedu D. lapidosus. Prozkoumání strategie lovu odhalilo, že L. murina spoléhala na pevné uchopení kořisti prvními dvěma páry nohou opatřených přilnavými chloupky, tzv. skopulou, zatímco D. lapidosus kořist znehybňoval pomocí omotání hedvábným vláknem. L. murina jako specialista konzumovala kořist delší dobu a extrahovala větší množství celkové biomasy, makroživiny však neextrahovala oproti generalistovi rozdílně. Výsledky ukazují, že L. murina disponuje adaptacemi - jako jsou účinný jed, specifická strategie lovu a zesílená kutikula - analogickými přizpůsobením u nepříbuzných araneofágních pavoukům, které zvyšují efektivitu lovu pavoučí kořisti.

Abstract: Trophic specialization among predators may be the driving force behind the evolution of specific adaptations, especially if the prey is dangerous. The prey of araneophagous spiders (i.e. spiders hunting other spiders) is dangerous because it possess weapons such as venom and silk. Therefore araneophagous specialists have evolved many adaptations, which allow hunting such a prey. The aim of this master’s thesis was to explore trophic niche and selected aspects of predation of araneophagous specialist Lampona murina in comparison with related generalist Drassodes lapidosus. L. murina had narrow trophic niche with dominance of spider prey, while the niche of D. lapidosus was wide. L. murina also captured spiders bigger than itself with higher success. Comparison of paralysis latency of two prey types (spider and cricket) revealed the venom of L. murina was more effective for both prey types than the venom of D. lapidosus. Investigation of hunting strategy showed L. murina relied on grasping a prey with two pairs of legs possessing dense hair, so called scopulae. D. lapidosus immobilized a prey with a silk. L. murina as a specialist consumed a prey for a longer time and extracted higher amount of biomass, however extraction of macronutrients wasn’t different from generalist. The results indicate L. murina possess adaptations – such as effective venom, specific hunting strategy and hardened cuticle – analogical to adaptations of non-related araneophagic spiders. These adaptations increase the effectivity of hunting the spider prey.

Klíčová slova: trofická nika, araneofágie, adaptace, Lampona, Drassodes, trophic niche, araneophagy, adaptation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 22:42, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz