Pavel Stiegler

Disertační práce

Politika podpory obchodu a transferu technologií mezi Českou republikou a karibským regionem

The Trade and Transfer Technology Support Policy between the Czech Republic and the Caribbean Region
Anotace:
Disertace informuje na jednom místě o karibském regionu, o kterém se toho v ČR mnoho neví. Práce přibližuje karibské země a iniciativy, vzájemné vztahy, historické vazby na USA a Evropu. Disertace informuje o současném vývoji na poli vědy a výzkumu v České republice, EU a Karibiku a nabízí možnosti rozvíjení spolupráce mezi ČR a institucemi, které tvoří vědecko-technickou infrastrukturu v Karibiku …více
Abstract:
The dissertation summarizes the information regarding the Caribbean region that is not much known in the Czech Republic. The dissertation describes Caribbean countries and initiatives, its interconnections, historical ties with USA and European countries. It summarizes the current situation in the science and research field in the Czech Republic, EU and the Caribbean and offers the possibilities to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2013
  • Vedoucí: Mojmír Helísek
  • Oponent: Josef Malý, Petr Bambas

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/61624