Ing. Václav Jelínek

Diplomová práce

Návrh a realizace systému identifikace a ověření pro IoT

Design and implementation of identification and authentication system for IoT
Anotace:
Práce se zabývá Internetem věcí a bezpečností. V teoretické části jsou popsány možnosti využití Internetu věcí, současná situace v České republice a také používané přenosové sítě. Poslední kapitola teoretické části zahrnuje bezpečnost Internetu věcí a možné útoky. Dále obsahuje různá doporučení pro zlepšení bezpečnosti. Praktická část je zaměřena na realizaci systému pro ověření a identifikaci zařízení …více
Abstract:
The thesis deals with the Internet of Things and security. In theoretical part there are described possibilities of using the Internet of Things, current situation in Czech Republic and used transmission networks. Last chapter of theoretical part focuses on security and possible attacks. This part also contains recommendations related to a security improvement. Practical part focuses on realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Josef Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelínek, Václav. Návrh a realizace systému identifikace a ověření pro IoT. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky