Marta Patrná

Bakalářská práce

Metody biomedicínského výzkumu při mapování genů v experimentálním modelu – přesné mapování Lmr lokusu na chromosomu 10

 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Archiv závěrečné práce není dostatečně naplněn.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

ČVUT

Fakulta biomedicínského inženýrství

Bakalářský studijní program:
Biomedicínský technik

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.