Vít Zakopal

Diplomová práce

Návrh kontejnerové virtualizace v linuxu

Design of Container Virtualization on Linux
Anotace:
Cílem této diplomové práce je návrh a realizace řešení postavené na kontejnerové virtualizaci v Linuxu. Práce popisuje problematiku virtualizačních technik a názorné rozdíly mezi nimi. V práci jsou popsány aktuálně nejpopulárnější a nejpoužívanější nástroje pro kontejnerovou virtualizaci v Linuxu, konkrétně Docker, LXC a LXD včetně jejich porovnání. Je zde podrobně popsána jejich instalace a následná …více
Abstract:
The main goal of this diploma thesis is to design and implement a solution based on container virtualization in Linux. The thesis describes the problematics of virtualization techniques and the visual differences between them. This thesis describes currently the most popular and most widely used container virtualization tools in Linux, namely Docker, LXC and LXD, including their comparison. It describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Pavel Nevlud
  • Oponent: Lukáš Kapičák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma