Josef TUROŇ

Bakalářská práce

Referenční výpočty zakázaných pásů polovodičů a izolantů

Reference calculations of electronic band gaps for semiconductors and insulators
Anotace:
Tato práce se zabývá referenčními výpočty zakázaných pásů pro vybraný soubor 30 polovodičů a izolantů. Pro výpočty jsem použil velmi přesnou poruchovou mnohočásticovou metodu GW, která využívá informace z teorie funkcionálu hustoty (DFT). Získal jsem konvergenční studie zakázaného pásu všech 30 materiálů vzhledem k vstupním parametrům, z kterých je vidět, že pro přesné výsledky je důležité provádět …více
Abstract:
This thesis focuses on reference calculations of band gaps for selected set of 30 semiconductors and insulators. I used for calculations very accurate many-body perturbation GW method that uses informations from Density Functional Theory (DFT). I gained convergence study of band gap for all 30 materials with respect to input parameters, from which I can see that it is important to perform calculations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. František Karlický, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TUROŇ, Josef. Referenční výpočty zakázaných pásů polovodičů a izolantů. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika - Matematika (dvouoborové)