Bc. Klára Švecová

Diplomová práce

Maxim Krongauz: Něsčastnyj slučaj dlja odinokoj domochozjajki (komentovaný překlad publicistického textu)

Maksim Krongauz: Neschastnyj Sluchaj Dlya Odinokoj Domohozyajki (An Annotated Translation of Journalistic Text)
Anotace:
Stěžejním předmětem magisterské práce je komentovaný překlad publicistického textu Něsčastnyj slučaj dlja odinokoj domochozjajki od Maxima Krongauze. Teoretická část je zaměřena na publicistický funkční styl, teorii překladu, překladatelské transformace a život a dílo autora. Praktická část obsahuje překlad textu a translatologickou analýzu vybraných překladatelských problémů.
Abstract:
This master thesis deals with an annotated translation of the journalistic text Neschastnyj Sluchaj Dlya Odinokoj Domohozyajki by Maksim Krongauz. The theoretical part focuses on characteristics of journalistic style, theory of translation, translation transformations and the author of the text and his work. The practical part contains translated text and analysis of selected translation problems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Špačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta