Bc. Pavel Bouchal

Master's thesis

Postavení znalce v trestním řízení

The position of an Expert in the Criminal Proceedings
Anotácia:
Práce po krátkém exkurzu do historie znalectví řeší zákonnou úpravu znalce a znalecké činnosti především z pohledu trestního a znaleckého práva, jeho místo v systému účastníků trestního řízení, jakož i vztahy mezi nimi. Hodnotí význam důkazů podaných znalcem, znaleckým ústavem. Zabývá se diskutovanými změnami právních předpisů o znalcích a znalecké činnosti a vyslovuje vlastní názory k nim.
Abstract:
After a brief excursion into the history of connoisseurship, the work focuses on the legal regulation of experts and expert activities primarily from the perspective of criminal and expert law and his role in the system of the participants in criminal proce-edings, as well as the relationships between them. It assesses the evidence value and difference of the evidence submitted by an expert or expert …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedúci: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta