Bc. Barbora Bílková

Bakalářská práce

Signalizace determinující předurčení osudu buněk v dutině ústní během rané embryogeneze

Signalling factors determining cell fate decisions in the oral cavity during early embryogenesis
Anotace:
V této bakalářské práci bylo hlavním úkolem sumarizovat dosavadní znalosti o signálních molekulách, které regulují osud buněk v ústní dutině během rané embryogeneze. Mezi zkoumané struktury patřily především dentální a vestibulární lišta. Zaměřila jsem se také na téma vzniku vývojových vad v ústní dutině a vývoj zubních a jedových žláz u plazů, které se od těchto struktur odvozují. Výsledkem bakalářské …více
Abstract:
The main aim of this thesis was to sumarize recent knowledge about signal molecules regulating the fate of cells in the oral cavity during early embryogenesis. The main intention was paid to the dental and vestibular lamina. Moreover, I have focused on the origin of developmental defects in the oral cavity and development of dental and venom glands in reptiles, which are corresponding to these structures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Zahradníček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.