Bc. Aleksandra Kojičová

Master's thesis

Porovnání AXA Bank Europe v Belgii a ČR

Comparison of AXA Bank Europe in Belgium and Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá porovnáním AXA Bank Europe v Belgii a České republice. Součástí práce je komparace vybraných bankovních produktů AXA Bank Europe v těchto dvou zemích. Po úvodní části následuje druhá kapitola zabývající se teoretickým vymezením vybraných produktů retailového bankovnictví. Dále je v rámci této kapitoly provedena analýza makroekonomického vývoje a bankovního trhu v Belgii a …more
Abstract:
The thesis is focused on comparison of AXA Bank Europe in Belgium and the Czech Republic. Part of my thesis is based on the comparison of selected banking products of AXA Bank Europe within the two countries. The introductory part is followed by second chapter dealing with the theoretical definition of selected retail banking products. Furthermore, within this chapter is analysis of macroeconomic developments …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 10. 2012
  • Supervisor: Ing. Helena Cetlová
  • Reader: Ing. Eva Rathousová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS