Marek ŠUMNÍK, DiS.

Bakalářská práce

Sonáta pro violu a klavír Dmitrije Šostakoviče

The Sonata for viola and piano by Dmitri Shostakovich
Anotace:
Bakalářská práce je věnována Sonátě pro violu a klavír, op. 147 Dmitrije Šostakoviče. V první části je stručně představena osobnost Dmitrije Šostakoviče a popsány charakteristické rysy jeho jednotlivých tvůrčích období. Druhá část práce se zaměřuje na Šostakovičovu komorní tvorbu. Jádro práce tvoří analýza Sonáty pro violu a klavír. První kapitola čtenáři přiblíží okolnosti vzniku díla, v dalších se …více
Abstract:
The bachelor thesis is dedicated to The Sonate for Viola and Piano op. 147 by Dmitri Shostakovich.The first part of the thesis briefly introduces the personality of the composer and characterizes each of his creative periods. The second part of the thesis focuses on the chamber music by Shostakovich. The main theme of the thesis is the analysis of The Sonate for Viola and Piano. The first chapter gives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Pavel Vítek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠUMNÍK, Marek. Sonáta pro violu a klavír Dmitrije Šostakoviče. Ostrava, 2016. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění