Eva OKROUHLÁ

Bachelor's thesis

Citová vazba v souvislosti s pocitem osamělosti v období mladší dospělosti

Emotional attachment in the context of loneliness in young adulthood
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá koncepty citové vazby a osamělosti u vysokoškolských studentů v období mladší dospělosti. Práce se skládá z části teoretické a empirické. Teoretická část se v jednotlivých kapitolách věnuje problematice citové vazby a osamělosti. Výzkum byl realizován pomocí Dotazníku struktury vztahu ECR-RS, naší upravené verze ECR-RS do 12 let a Škály sociální a emocionální osamělosti …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with concepts of attachment and loneliness of university students in the period of young adulthood. The thesis consists of theoretical and empirical part. Theoretical part deals with the problematic of attachment and loneliness. The research was realized by means of a Relationship Structures Questionnaire ECR-RS, using its modified version ECR-RS up to 12 years, and Social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OKROUHLÁ, Eva. Citová vazba v souvislosti s pocitem osamělosti v období mladší dospělosti. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta