Miroslav Pikhart

Diplomová práce

Prediction models in e-sports: Generalized autoregressive score and common opponent models

Predikce výsledků e-sport zápasů:Generalized autoregressive score a common opponent modely
Anotace:
Kromě populární sportovní statistiky se v posledních letech, společně se vzrůstající oblíbeností e-sports akcí zvyšuje zájem i o e-sport statistiku. V rámci této práce je představena adaptace dvou modelů převzatých ze sportovní statistiky. Oba tyto modely, známy jako general autoregressive score model a common opponent model disponují schopností predikovat výsledek zápasu pouze na základě veřejně dostupných …více
Abstract:
The field of e-sports statistics is getting more popular as e-sports become generally known. In this thesis, we discuss the adaptations of two models with proven usage in sports statistics and their possibilities in the realm of e-sports. The most significant advantage shared by both of these models, known as general autoregressive score model and common opponent model, is that they require only publicly …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Vladimír Holý
  • Oponent: Ondřej Sokol

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76664