Mgr. Marcel Kroupa

Bakalářská práce

Přeshraniční železniční doprava na bývalé československo-německé, po roce 1945 československo-polské státní hranici v úseku Hrádek nad Nisou - Bohumín.

Cross-border rail transport in the former Czechoslovak-German, after 1945 the Czechoslovak-Polish, border in the stretch from Hradek nad Nisou to Bohumin
Anotace:
Tato bakalářská práce je pohledem na vývoj a význam železniční dopravy v česko-německém, po roce 1945 česko-polském pohraničí. Zabývá se vlivem proběhlých státoprávních změn na hospodářský, sociální a osobní život zdejšího obyvatelstva, pro jehož vlastní existenci byla dráha často jediným a nejdůležitějším dopravním spojením s okolním světem.
Abstract:
This thesis is a look at the development and the importance of rail transports in the Czech-German, after 1945 the Czech-Polish, border. It deals with the influence of past constitutional changes on the economic, social and personal life of the local population. For those people´s own existence the track has often been the only and the most important transport links with the outside world.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie