Bc. Eva Trčková

Bakalářská práce

Vztah mezi typy motivace a příznaky rozvoje syndromu přetrénování u vrcholových plavců v adolescenci

Types of motivation and its relations to the development of overtrainig sydrome symptoms in adolescent elite swimmers
Anotace:
Cílem této práce bylo zmapovat možné vztahy mezi typy motivace a příznaky rozvoje syndromu přetrénování u vrcholových plavců v adolescenci. Jedná se o kvantitativní studii, jejíž data byla získána jednorázovým dotazníkovým šetřením, administrována formou tužka-papír. Výzkumný soubor plavců N=102 se pohyboval ve věkovém rozmezí 10-19 let (M=14,69 let; SD=2,58), z toho 57,8 % žen a 42,2 % mužů. Měření …více
Abstract:
The aim of this thesis was to survey possible relations between the types of motivation and the development of overtraining syndrome symptoms in adolescent elite swimmers. The study is based on the quantitative research and the data were collected through one-time questionnaire survey. The research sample included 102 swimmers in the age range 10-19 years (M=14,69 years; SD=2,58) and the proportion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta