Adéla LUKÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Rodinné prostředí drogově závislých

Family environment of drug addicts
Anotace:
Žijeme v postmoderní době, kde původní pojetí rodiny pozbývá smyslu a kde dochází k rozbíjení tradičních rodinných hodnot. Lze zde také hovořit o takzvané krizi rodiny a s ní souvisejícím vznikem sociálně patologických jevů. Tento pojem se v České republice začal uplatňovat v průběhu 90. let. Jedná se o transformaci, která sebou přináší absenci tradičních rodinných znaků, kterými jsou úplná rodina …více
Abstract:
We live in a postmodern era, where the original concept of the family loses its original meaning and where there is a breaking of traditional family values. You can also talk about the so - called crisis of the family and the associated emergence of socially pathological phenomena. This term began to apply in the Czech Republic during the nineties. It is a transformation that brings the absence of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Vlastimila Urbanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LUKÁŠOVÁ, Adéla. Rodinné prostředí drogově závislých. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses m48fha m48fha/2
2. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2013
Bulanova, L.
3. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.