Theses 

Podniková kultura a její vliv na konkurenceschopnost podniku – Mgr. Ing. Irena Košíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Ing. Irena Košíčková

Diplomová práce

Podniková kultura a její vliv na konkurenceschopnost podniku

Corporate culture and its influence on the competitiveness of the company

Anotace: Předmětem diplomové práce „Podniková kultura a její vliv na konkurenceschopnost podniku“ je analýza podnikové kultury konkrétního podniku a její souvislost s ekonomickými výsledky podniku. Teoretická část práce obsahuje rešerši odborných pramenů a rozbor metod použitých ve výzkumu. Praktická část práce se týká podniku Jihomoravská plynárenská, a.s.. První část je zaměřena na představení podniku. Druhá část popisuje podnikovou kulturu, kterou společnost deklaruje. Ve třetí části představuji výsledky svého výzkumu – srovnání skutečné a deklarované podnikové kultury, síla podnikové kultury, vhodnost stylu vedení a podnikové strategie a jejich souvislosti s ekonomickou úspěšností podniku. V poslední částí je analyzováno finanční zdraví daného podniku.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Corporate culture and its influence on the competitivness of the company” is to analyze corporate culture of one company and its connection with the company economic results. The theoretical part contains special source search and research method analysis. The empirical part of the thesis is concerned in the company Jihomoravská plynárenská, a.s. The first part is concentrated on company representation. The second part describes declared corporate culture. In the third part I represent my research results – comparison of the existing and declared corporate culture, strength of the corporate culture, way of leadership and corporate strategy suitability and their connections with economic success of the company. In the final part is analyzed the financial health of the company.

Klíčová slova: Podniková kultura, konkurenceschopnost podniku, skutečná a deklarovaná podniková kultura, síla podnikové kultury, styl vedení, finanční zdraví

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 12:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz