Theses 

Komunikace v organizaci – Bc. Daniel Surán

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Daniel Surán

Bakalářská práce

Komunikace v organizaci

Communication in Organization

Anotace: V teoretické části je práce zaměřena na analýzu komunikačního procesu a detailně se věnuje komunikaci v organizaci. Zabývá se základními teoretickými poznatky o interní komunikaci, komunikačních nástrojích a objasňuje význam účinné komunikace pro efektivní fungování organizace. V praktické části práce analyzuje proces komunikace ve společnosti Copy General s.r.o. Zaměřuje se především na interní komunikační nástroje, které jsou v této společnosti využívány a stav komunikace ověřuje i za pomocí průzkumu. V závěru je pak navrhováno doporučení pro zlepšení vnitrofiremní komunikace v analyzované společnosti.

Abstract: The theoretical part is focused on the analysis of the communication process in detail and deals with the communication in the organization. It deals with the basic theoretical knowledge of internal communication, communication tools, and explains the importance of effective communication for the effective functioning of the organization. The practical part of the thesis analyzes the process of communication in Copy General, ltd. It focuses primarily on internal communications tools that are used in the company and verifies the status of communication, through a survey. In their conclusion then proposed recommendations for improving internal communication in the analyzed company.

Klíčová slova: komunikace, komunikační proces, interní komunikace, efektivní komunikace, komunikační nástroje, communication, communication process, internal communication, efficiency, communication tools

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:32, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz