Vít SLÁMA

Bakalářská práce

Motivační systém podniku

Motivation system of a company
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení stávajícího motivačního systému podniku a jeho následná úprava s důrazem na využití nehmotných stimulačních nástrojů. První kapitola charakterizuje pojem motivace a její zdroje. V souvislosti s motivací je podstatné vysvětlit termíny pracovní spokojenost a výkonová motivace. Práce se dále zabývá stimulačními prostředky, které jsou základem pro vytvoření motivačního …více
Abstract:
The aim of thesis is evaluation current motivation system in the company and its modification with emphasis on the use of intangible stimulating instruments. The first chapter characterizes the term of motivation and its sources. In the context of motivation is essential to explain terms of job satisfaction and output motivation. The thesis also deals with stimulating means, which create final motivation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Josef Smejkal, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁMA, Vít. Motivační systém podniku. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management