Nikola Leopoldová

Bakalářská práce

Produkce a spotřeba biopotravin z hlediska přidané hodnoty pro spotřebitele

Production and Consumption of Organic Food in Terms of Added-Value for Consumer
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá produkcí a spotřebou biopotravin z hlediska přidané hodnoty pro spotřebitele. V teoretické části bakalářské práce jsou definovány pojmy ekologické zemědělství a biopotraviny. Praktická část je rozdělena na dvě části. První část se zabývá srovnáním biopotravin s konvenčními potravinami z hlediska jejich výživových hodnot a složení. Druhá část obsahuje dotazníkové šetření mezi …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with production and consumption of organic food in terms of added value for consumers. Theoretical part of the bachelor´s thesis defines terms organic farming and organic food. Practical part is divided into two parts. The first part deals with comparison of organic food and conventional food in terms of it´s nutrition facts and com-position. The second part involves questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Leopoldová, Nikola. Produkce a spotřeba biopotravin z hlediska přidané hodnoty pro spotřebitele. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik