Michal Schnabl

Bakalářská práce

Die Tschechische Republik, Deutschland und die transformierten Staaten von Osteuropa: Kulturstandards und Kulturdimensionen: Individualismus vs. Kollektivismus, Maskulinität vs. Feminität

The Czech Republic, Germany and Transformed States of Eastern Europe: Cultural Standards and Cultural Dimensions: Individualism vs. Collectivism, Masculinity vs. Femininity
Abstract:
The present thesis deals with cultural standards and dimensions. In the theoretical part, the basic information about cultural differences, cultural standards of Germany, the Czech Republic, Romania and Bulgaria is given. Next, the thesis deals with cultural dimensions according to Geert Hofstede: individualism vs. collectivism, masculinity vs. femininity. Afterwards, the mentioned states are described …více
Abstract:
Předložená práce se zabývá tématem kulturních standardů a dimenzí. V teoretické části jsou poskytnuty základní informace o kulturních rozdílech, německých, českých, rumunských a bulharských kulturních standardech. Dále se zabývá kulturními dimenzemi podle Geerta Hofstedeho individualismem/kolektivismem, maskulinitou/feminitou. Zmíněné státy jsou na základě těchto dimenzí charakterizovány a je provedeno …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jan Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schnabl, Michal. Die Tschechische Republik, Deutschland und die transformierten Staaten von Osteuropa: Kulturstandards und Kulturdimensionen: Individualismus vs. Kollektivismus, Maskulinität vs. Feminität. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Německý jazyk pro hospodářskou praxi