Bc. Kateřina Bezděková

Bakalářská práce

Mezioborová spolupráce v péči o zrakově postižené dítě

Interdisciplinary cooperation in care of visually impaired child
Anotace:
Bakalářská práce se v úvodu věnuje vymezení pojmu zrakového postižení z pohledu speciální pedagogiky a medicíny, kde jsou zmíněny vrozené vývojové vady, které v dětském věku vedou ke slabozrakosti a slepotě. Následně se práce věnuje psychomotorickému vývoji dítěte se zrakovým postižením, diagnostice zrakového postižení a následně interakci zrakově postižených. Další kapitolou jsou pomůcky pro zrakově …více
Abstract:
The bachelor thesis first defines the term visual impairment from the point of view of special pedagogy and medicine. Congenital developmental defects which can lead to amblyopia and blindness are mentioned. Subsequently, the bachelor thesis describes psychomotoric development of a child with visual impairment, as well as diagnosing visual impairment and the interaction of visually impaired people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc.
  • Oponent: doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta