Ing. Jan Grundza

Bakalářská práce

Investice do tuzemských otevřených podílových fondů

Investment to the Domestic Open Shareses Funds
Anotace:
Abstrakt Tato bakalářská práce je zaměřena na investování do otevřených podílových fondů, jednoho z druhů kolektivního investování. Teoretická část popisuje co je kolektivní investování, typy fondů jejich výkonnost a rizikovost. V praktické části se zaměřuje na vývoj akciových fondů, jejich popis. Cíl bakalářské práce je věnován porovnání vybraných akciových fondů dvou velkých protihráčů: ČSOB Investiční …více
Abstract:
Abstract This essay is focused on investment into open shares funds as one of the types of the collective investments. The theoretical part describes the meaning of the collective investments, types of the funds, their efficiency and all kinds of the risks connected with these activities. In the practical part I have concentrated on the development of the share funds and their description. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Dr. Stanislav Mareš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jiří Horký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance