Bc. Zuzana Körberová

Diplomová práce

Heslář pro tvorbu výkladového slovníku oboru český jazyk a literatura pro studenty se sluchovým postižením v Hradci Králové

Word summary for explanabory dictionary of Czcech language and literature brunch for the students of hearing impairment in Hradec Kralove
Anotace:
Diplomová práce „Heslář pro tvorbu výkladového slovníku oboru český jazyk a literatura pro studenty se sluchovým postiženým v Hradci Králové“ se zabývá tvorbou výkladového slovníku z oblasti českého jazyka a literatury, který bude sloužit jako metodická pomůcka při výuce a studiu neslyšících. V teoretické části vymezuje problematiku sluchových vad a jejich klasifikaci, pohledy medicínské a kulturní …více
Abstract:
The thesis "Glossary for creating explanatory dictionary branch of Czech Language and Literature'' (for students with hearing disabilities, Hradec Kralove) deals with the creation of an explanatory dictionary of the Czech language and literature. It will serve as a methodological tool for teaching and learning of the deaf. The theoretical section defines the problem of hearing disorders and their classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta