Daniela Žampová

Master's thesis

Problematika studentů se specifickými poruchami učení v kontextu terciárního vzdělávání

Students with specific learning disabilities in the context of tertiary education
Abstract:
Diplomová práce pojednává o problematice studentů se specifickými poruchami učení (dále jen SPU) v kontextu terciárního vzdělávání. Teoretická část práce poukazuje na situaci těchto znevýhodněných studentů na vysokých školách v ČR. Popisuje terminologické a definiční vymezení SPU, charakterizuje jejich nejčastější druhy s projevy typickými pro proces terciárního vzdělávání a seznamuje s jejich diagnostikováním …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2010
  • Supervisor: Petra Bendová
  • Reader: Carmen Simonová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv