Bc. Ing. Ondřej Šťastník

Disertační práce

Využití ostropestřce a konopí ve výživě drůbeže

The use of milk thistle and hemp in poultry nutrition
Anotace:
Cílem práce bylo charakterizovat nutriční hodnotu vedlejších produktů zpracování semen ostropestřce mariánského a semen a rostlin konopí setého a studovat jejich vliv na vybrané ukazatele užitkovosti, metabolismu a zdraví drůbeže při zařazení různých podílů těchto netradičních krmiv do krmných směsí. Studium vlivu netradičních krmiv bylo koncepčně rozděleno do celkem čtyř jednotlivých experimentů. …více
Abstract:
The aim of this work was to characterize the nutritional value of the milk thistle and hemp by-products and to study their influence on selected performance parameters, metabolism and poultry health by including different doses of these non-traditional feeds into compound feeds. Study of the influence of non-traditional feeds was conceptually divided into four individual experiments. Three experiments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Eva Mrkvicová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Zootechnika / Obecná zootechnika