Daniel Kyral

Bachelor's thesis

Analýza dat s využitím služby Google Analytics

Data analysis using Google Analytics
Abstract:
Bakalářské práce "Analýza dat s využitím služby Google Analytics" se zaměřuje na vymezení webové analytiky, vysvětlení pojmů souvisejících s webovou analytikou a popisu nástroje Google Analytics. Provedena je analýza webových stránek určených pro uchazeče o studium na Fakultě ekonomicko-správní z hlediska různých metrik webové analýzy.
Abstract:
This bachelor's thesis with the title "Data Analysis Using Google Analytics" focuses on a definition of the web analysis and concepts related to this subject and also describes the Google Analytics services. The analysis of web sites oriented to applicants for studium at the Faculty of Economics and Administration was done in different terms of metrics of the web analysis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miloslava Kašparová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kyral, Daniel. Analýza dat s využitím služby Google Analytics. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní